יום ב', יז’ באדר תשפ”א
דף הבית מרחבי למידה מעורבות חברתית למידה בחירום רישום תשפ"ב הרשמה מקוונת יצירת קשר

דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית מה לומדים במגמה:במסגרת התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, משרד החינוך פיתח מגמת לימודחדשה- תקשורת בינלאומית בשפה האנגלית. מטרת מגמה זו היא לחנך את בניהנוער להסברה בינלאומית, לחזק את לימודי האנגלית ולהקנות לתלמידים אתהכלים הטובים ביותר לקראת השתלבותם באקדמיה ובתעשייה.במסגרת המגמה יפתחו התלמידים יכולות גבוהות באנגלית, מעבר לרמה הנדרשתב-5 יח"ל. שיפור היכולות יבוא לידי ביטוי בהבעה בע''פ, בכתב ובקריאה. תלמידיהמגמה ירכשו מיומנויות בתקשורת בין-אישית, יפתחו חשיבה ביקורתית ויצירתית,כישורי מנהיגות ויתנסו בניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים.המגמה נלמדת באופן חוויתי באמצעות סדנאות, משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים,עבודה בקבוצות ופרזנטציות אישיות וקבוצתיות. בנוסף, במסגרת המגמההתלמידים יקשיבו להרצאות ממרצים אורחים ויתקיימו שיתופי פעולה עם בתי ספראחרים בארץ ובעולם. מבנה הלימודים:הלימודים במגמה מתחילים בכיתה י' ומסתיימים בכיתה יב'.המגמה בנויה משתי יחידות:1. מיומנויות התקשורת 70%-בגרות חיצונית.בין הנושאים הנלמדים בפרק זה: רב-תרבותיות, מבנה הנרטיב האישי והקולקטיבי,תקשורת קלאסית/מודרנית, גלובליזציה ויחסים בין-לאומיים, מודל האו"ם,עיתונאות כתובה ומצולמת ועוד.התלמידים ילמדו וישתלמו במיומנויות הדיון והדוברות, כישורי מנהיגות ועבודתצוות. 2. ניהול סכסוכים ויישובם 30% מטלת ביצוע- בפרק זה התלמידים חוקרים מודליםשונים להתייחסות ולפתרון סכסוכים. תהליך הלמידה והחקירה יכלול מרכיביםתיאורטיים, ניתוח וייצור של תרחישים. בחלק המעשי ילמדו התלמידים לגשר, לנהלוליישב סכסוכים עמם הם מתמודדים. קהל היעד:תלמידי הקבצה א' באנגלית עם יכולת ביטוי בעל פה בשפה האנגלית. תנאי קבלה למגמה:1. אנגלית ברמה של 5 יח"ל2. ראיון

 
 
מידע והרשמה
טכנולוגיה פוגשת פדגוגיה - M-21
עושים חינוך
נזכור
על זו גאוותנו
חדשות סילבר
עושים תרבות
נוהל תקשורת עם הורים
ועד הורים
מגמות הלימוד
הספריה
חינוך חברתי
חטיבת הביניים
מעורבות חברתית
ספורט בכפר
מסלולי לימוד
למידה בשעת חירום