יום ב', יב’ בשבט תשפ”א
דף הבית מרחבי למידה מעורבות חברתית למידה בחירום רישום תשפ"ב הרשמה מקוונת יצירת קשר
מצורפת רשימת בעלי התפקידים המרכזיים בבית הספר.

שם המורהתפקיד א'תפקיד ב'אהרון עטיהמנהל בית הספראילנה טויטומנהלת חטיבת הבינייםשולה שפרמנהלת יום לימודים כח אדםרכזת חינוך חברתיורד מיארהמנהלת חטיבה עליונה רכזת לשוןמרסלו חולודנקוסגן מנהלת חט"ברכז פדגוגי חט"בלידיה נבוטובסקייועצת כיתות נעל"האירה קירייבסקייועצת שכבות ז – טלאביוד מאיהיועצת שכבות י - י"בחביבה סבןיועצת אינטגרטיביתאתי זוארץרכזת שילובמיכל בן זקןרכזת אל"הנוגה בן יעקברכזת שח"ררכזת חקלאותלירן בר זאברכז התאמותרכז תקשורתענבר כהןרכזת אומנותטניה קזנייבסקירכזת נעל"הלריסה סלבסקירכזת מופ"תרכזת ביולוגיהפרוכטר עדיתרכזת מ. בריאותנועם כהןרכז מועצת תלמידיםאחראי ביטחוןהקטור שקלוביןרכז אזרחותמיכל סיגרוןרכזת פיסיקהחגית גדסירכזת אנגליתברוריה כהןרכזת טיוליםמיכל מלכארכזת ספרותאלה בן אלישערכזת מתמטיקה חט"עמירי צ'רטוקרכזת מתמטיקה חט"בשרית גרוסמןרכזת תנ"ךרחלי גולדיןרכז מחשבים וה. תוכנהאחראית אתר ותקשובשרית גלאוןרכזת חינוך גופניליאור עזיזירכז יום עבודהלילי פרישרכזת היסטוריהרכזת אקדמיה בתיכוןליזה מלינקהרכזת כימיהנטלי שנקררכז מדעיםיוסי אברהםטכנאי מחשביםקררי יובלרכז פרויקטיםרותי אייליןאחות בית הספרעפרה בן גד רכזת פדגוגית חט"ערכזת בגרויותנטלי שנקררכזת מדעיםשושי אטדגימזכירת חט"בנאוה ג'ורנומזכירת חט"עחוי נחמנימזכירת בית הספרעירית מויאלספרנית והשאלת ספרים גזברית בית הספרירדנה מרדכילבורנטיתיואב אפרוןאב בית שכבה ז'שכבה ח'שכבה ט'ז' 1דבי פלהנדלרח' 1ברוריה כהןט' 1שמואלז' 2שיר בן שמעוןח' 2ענבר כהןט' 3קרן טימסיתז' 4נטלי שנקרח' 3מרסלו חולודנקוט' 4לריסה סלבסקיז' 5שמרית שלפרוקח' 4עדית פרוכטרט' 7 (נעל"ה)ויקטוריה אולשקוח' 5מיכל אליאסשכבה י'שכבה י"אשכבה י"בי' 1חן אברהמיי"א 1מיכל אריאלי"ב 1נוגה בן יעקבי' 3שרית גרוסמןי"א 3יעל ענביי"ב 3שרית גלאוןי' 4ציפי ריםי"א 4מיכל מלכאי"ב 4עינת ג'אןי' 7אירנה רחמןי"א 7אינה ספייסקיי"ב 7טניה קיזנייקי

 
 
מידע והרשמה
טכנולוגיה פוגשת פדגוגיה - M-21
עושים חינוך
נזכור
על זו גאוותנו
חדשות סילבר
עושים תרבות
נוהל תקשורת עם הורים
ועד הורים
מגמות הלימוד
הספריה
חינוך חברתי
חטיבת הביניים
מעורבות חברתית
ספורט בכפר
מסלולי לימוד
למידה בשעת חירום