יום ד', א’ בסיון תשפ”א
דף הבית מרחבי למידה מעורבות חברתית למידה בחירום רישום תשפ"ב הרשמה מקוונת יצירת קשר

תקנון בית הספר.pdf אצלנו בכפר שומרים על שמירת זכויותיו וחובותיו של כל תלמיד. על התלמידים לנהוג בכבוד ובנימוס כלפי כל באי בית הספר. הטיפול בבעיות משמעת, אלימות ופגיעה ברכוש ביה"ס יהיה מיידי ובהתאם לחומרת העבירה. 1.1 אלימות 1.1.1 אלימות פיזית אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא. דרכי טיפול ותגובה א. שיחת בירור ותיעוד. ב. השעיה מיום לימודים אחד. ג. תלמיד מושעה יגיש עבודה ע"פ הנחיות הגורם המשעה. ד. קיום שיחה עם התלמיד והוריו. כל השעיה תתבצע על ידי מחנך הכיתה / רכז השכבה / סגנית מנהל / מנהל. חלה חובת דיווח למנהל החטיבה ולמנהל בית הספר על כל השעיה. ההשעיה תדווח להורים בכתב ובע"פ (טלפונית). 1.1.2 אלימות פיזית חמורה אלימות קשה שתוצאותיה חמורות (פציעה, חבלה) או שימוש בחפץ מסוכן: אבן, סכין וכדומה. דרכי טיפול ותגובה א. השעיה מלימודים עד שישה ימים - באישור מנהל בית הספר. במקרים חריגים עד עשרה ימים על פי החלטת צוות ביה"ס ובאישור מפקחת בית הספר. ב. דיווח מיידי למשטרה ולרשויות החוק. ג. תלמיד מושעה יגיש עבודה ע"פ הנחיות הגורם המשעה. 1.1.3 אלימות מילולית פגיעה מילולית (קללות, גידופים, הצקה, עלבון) כלפי תלמיד אחר ו/או מבוגר מצוות העובדים בבית הספר. דרכי טיפול ותגובה א. המורה / איש הצוות שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. ב. שיחת ברור. ג. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך. 1.1.4 אלימות מילולית חמורה השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה. דרכי טיפול ותגובה א. שיחת ברור ותיעוד. ב. יידוע הורי התלמיד ו/או הזמנתם לשיחה. חובה לדווח גם להורי התלמיד הנפגע. ג. התלמיד הפוגע יישא בעונש על פי שיקול צוות ביה"ס- ובכלל זה השעיה. ד. ניתן להשעות את התלמיד בין ל-1-10 ימים בהתאם לחומרת האירוע ובהתייחס להוראות חוזר מנכ"ל. ה. השעיה מעל שישה ימים –תהיה באישור מפקח/ת ביה"ס. ו. במקרים חמורים- יימסר דיווח למשטרה. ז. תישקל הפסקת לימודים בבית הספר. 1.2 השחתת רכוש (ונדליזם) אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי או פרטי. דרכי טיפול ותגובה א. שיחת בירור. ב. יימסר דיווח להורי התלמיד ובמקרה הצורך יוזמנו לשיחה. ג. התלמיד יישא בנזק וישלם את עלותו ו/או תיקונו. ד. התלמיד יישא בעונש על פי שיקול דעתו של הצוות החינוכי, יידרש לשעות שירות בקהילה, ובכלל זה השעיה מבית הספר. ה. תיבנה תכנית התערבות לתלמיד על פי שיקול דעתו של צוות בית הספר. בנסיבות אירוע חמורות: א. דיווח למשטרה ב. דיווח להורי הפוגע. ג. קיום ההליך הבית ספרי המתואר לעיל, עד כדי הפסקת לימודים בבית הספר. גרפיטי בעל תכנים קשים: תכנים בעלי משמעות חמורה כגון: גזענות, הסתה וכו' ידווחו לרשויות החוק 1.3 גניבה האחריות על ציוד אישי הנה של התלמיד (מומלץ שלא להביא לבית הספר דברים יקרי ערך) גניבת רכוש פרטי ו/או ציבורי אסורה בהחלט. בית הספר יעשה מאמץ לבירור המקרה ומציאת המעורבים. דרכי טיפול ותגובה א. שיחת בירור ב. יימסר דיווח להורי התלמיד והם יוזמנו לשיחה. ג. התלמיד יישא בעונש על פי שיקול דעתו של צוות בית הספר ובכלל זה השעיה מבית הספר. ד. תיבנה תכנית התערבות עבור התלמיד. בנסיבות חמורות: א. דיווח למשטרה. ב. דיווח להורי התלמיד הנפגע והגונב. ג. קיום הליך בית ספרי כמתואר לעיל. 1.4 עישון בשטח בית הספר ו/או בפעילות בית ספרית חל איסור מוחלט על עישון בשטח בית הספר והכפר ובפעילויות חוץ בית ספריות (טיולים, סיורים, הצגות, טקסים, מסיבות וכדומה). שימוש בנרגילה דינו כעישון. דרכי טיפול ותגובה (בפעם הראשונה) א. שיחת בירור עם מחנכ/ת הכיתה / רכז השכבה / מנהל/ת החטיבה. ב. יידוע ההורים. ג. השעיית התלמיד מיום הלימודים, ביום זה התלמיד ישובץ לעבודה בבית הספר לא במשק. בסוף יום הלימודים יצג אישור על ביצוע המשימות לגורם המשעה. ללא האישור יושעה מיום אחד מהכפר. ד. הזמנת ההורים לשיחה עם הגורם המשעה מלימודים. דרכי טיפול ותגובה (בפעם השנייה) א. הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר. ב. במצב של עישון חוזר בביה"ס ובפעילויותיו, תישקל פעילות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד. ג. התלמיד יידרש למטלה חינוכית בהקשר לתופעה וירצה בפני הכיתה. 1.5 שתיית אלכוהול בשטח בית הספר ו/או בפעילות בית ספרית חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול ובכללו משקאות אנרגיה למיניהם בשטח בית הספר וכן בפעילויות בית ספריות כגון: מסיבות, טיולים, סיורים וכדומה. דרכי טיפול ותגובה א. התלמיד יושעה ליומיים ויוזמן לוועדה בינמקצועית בבית הספר בליווי הוריו. ב. התלמיד יכין עבודה בנושא וירצה בפני הכיתה. ג. תמנע השתתפות התלמיד בפעילויות מחוץ לביה"ס בהתאם לסוג הפעילות. ד. תישקל מעורבות מקצועית טיפולית לגמילה מאלכוהול. ה. במקרים של דיווח אודות תלמיד הנמצא במצב של שכרות בביה"ס או מחוצה לו יש להפנות את המקרה לפקיד הסעד. ו. במקרים חוזרים תתכנס וועדה בינמקצועית שתדון בהתנהגותו החמורה של התלמיד ובנקיטת צעדים בהתאם. 1.6 התנהגות בכיתה 1.6.1 נוכחות התלמיד בבית הספר נוכחות מלאה של התלמיד במערכת הלימודים הינה חובה. על התלמיד להיות נוכח במהלך כל השיעור מתחילתו ועד סופו וכן חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. על התלמיד להציג אישורים מתאימים על כל היעדרות למחנך הכיתה: יום היעדרות אחד באישור הורים, מעבר לכך יש להציג אישור רפואי. יציאה לחו"ל או נסיעה לנופש חל איסור על יציאת תלמידים מהארץ ללא אישור בימים בהם מתקיימים לימודים. תלמיד שיעדר מבית הספר בשל נסיעה משפחתית לחו"ל או לנופש בארץ תקופת ההיעדרות תיחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת לכל דבר ועניין. עם זאת, נסיעה מסיבות רפואיות או השתתפות בתחרות של נבחרת ייצוגית תאושר לאחר בדיקה מעמיקה. היעדרות לא מוצדקת דרכי טיפול ותגובה א. שיחת ברור ותיעוד. ב. יידוע הורי התלמיד. ג. יש ליידע את התלמיד ואת הוריו כי כל 15% היעדרות בלתי מוצדקת (ללא אישורים מתאימים) תפגע בציון התלמיד בתעודה. תלמיד הממשיך להיעדר מביה"ס (ברצף או לסירוגין) ללא אישור מתאים א. יוזמן בליווי הוריו לשיחה עם המחנכת, רכז/ת השכבה והצוות החינוכי הרלוונטי. ב. תיבנה תכנית בשיתוף הוריו של התלמיד למניעת היעדרויות נוספות. ג. דיווח לקצין ביקור סדיר.. תלמיד הממשיך להיעדר מביה"ס (ברצף או לסירוגין) ללא אישור מתאים א. יתקיים ביקור בית של נציג בית הספר. ב. . יועבר לטיפול קצין/ת ביקור סדיר ועניינו יידון עם הפיקוח והרשות. ג. במקרה שבו תלמיד ממשיך להיעדר, תתכנס וועדה בינמקצועית שתדון בהתנהגותו ובכלל זה בהמשך לימודיו בביה"ס. 1.6.2 איחורים ואי עמידה בלוח זמנים ככלל - יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד על כניסה בזמן לכיתות. יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 יש להקפיד ולהיכנס מיד עם השמע הצלצול. דרכי טיפול ותגובה א. איחור של עד 10 דקות יירשם ביומן המורה (במשו"ב) התלמיד יורשה להצטרף לשיעור ב. איחור של עשר דקות ומעלה ירשם כהיעדרות ביומן המורה. התלמיד יורשה להצטרף לשיעור עם זאת, הטיפול ייעשה בהתאם לנוהלי היעדרות משיעורים. ב. תתקיים שיחת ברור עם המורה המלמד ומחנכת הכיתה. ג. יידוע ההורים. ד. תיעוד ביומן המורה(ובמשו"ב.) ה. איחורים מרובים יגררו הורדת ציון. מקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ו/או המורה המקצועי/ת לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים. במידה והאיחורים לשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים נוספים: מנהל,, יועצת, ובמידת הצורך – קצין ביקור סדיר ובניית תכנית התערבות. חל איסור לצאת לצורך שתיית מים במהלך שיעור, תלמיד רשאי להגיע לשיעור עם בקבוק מים (מים בלבד!!) ולשתות ללא צורך בקבלת אישור המורה. 1.6.3 שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטח בית הספר תלמיד לא ישוטט בתוך ביה"ס ומחוצה לו במהלך יום הלימודים מבית הספר בשעה שבו עליו להמצא בכיתה. חל איסור על תלמידים לסייע בעבודות בית הספר לכל גורם מקצועי בזמן שיעור ללא אישור מורה מלמד, מחנך, רכז שכבה ומנהל. (למע יום עבודה) דרכי טיפול ותגובה (בפעם הראשונה) א. שיחת בירור עם המחנכת ובניית תכנית התערבות. ב. יימסר דיווח להורי התלמיד. ג. תיקבע מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו. דרכי טיפול ותגובה (בפעם השנייה) א. התלמיד והוריו יוזמנו למנהל החטיבה.. ב. בניית תכנית התערבות לתלמיד. דרכי טיפול ותגובה (בפעם השלישית) א. התלמיד והוריו יוזמנו לשיחה עם מנהל בית הספר ב. יימסר דיווח לפיקוח לרשות ולקב"ס. ג. במקרים חוזרים של שוטטות, תתכנס וועדה בינמקצועית ותדון בתפקודו של התלמיד ובכלל זה בהמשך לימודיו בביה"ס. תלמיד שהוריו מבקשים לשחררו מבית הספר לפני תום יום הלימודים, יציידו אותו במכתב מתאים המפרט את הסיבה לכך. המכתב יימסר למחנך/ת הכיתה או לרכז/ת השכבה ובאישורם ישוחרר על יד מזכירת בית הספר. תלמידי חטיבת הביניים - יורשו לצאת מבית הספר בליווי אחד ההורים בלבד. תלמידי פנימייה יביאו אישור ממנהלת הפנימיה או מסגן מנהלת הפנימיה למחנכת הכיתה. תלמיד שמגיע באיחור מביתו עליו להודיע טלפונית מראש למחנך הכיתה ולצרף אישור הורים חתום. - בעת בחינה: תלמיד המסיים את הבחינה טרם הזמן שהוקצב, ישאיר את דף הבחינה הפוך על שולחנו. תלמיד לא ייצא מהכיתה טרם הזמן שהוקצב מומלץ לכל תלמיד לנצל את הזמן העודף לבדיקה חוזרת של הביחנה טרם הגשתה. 1.6.4 שימוש בטלפונים ניידים שימוש בטלפון נייד (שיחה, שליחת הודעה, בדיקת שעה, צילום וכדומה) במהלך השיעור אסור בהחלט. הטלפון הנייד חייב להיות כבוי או במצ "שקט" בתוך התיק במהלך השיעור. ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו. ניתן להשתמש במכשיר במהלך השיעור באישור המורה למטרות לימודים בלבד. שימוש בטלפון בעת בחינה ייחשב להעתקה ויטופל בחומרה רבה. דרכי טיפול ותגובה א. המכשיר יילקח ויועבר למנהל בית הספר עד לסוף יום הלימודים.. ב. יידוע טלפוני של הורי התלמיד וכן תיעוד בתיק האיש של התלמיד או במשו"ב ויידוע המחנך של השיחה הטלפונית. ג. במקרים חוזרים של שימוש חוזר בטלפון נייד ביה"ס ישקול ענישה מתאימה כולל השעיה מביה"ס וזימון הורים. ד. הפרעה מתוכננת למהלך השיעור על ידי הטלפון כגון: השמעת אזעקות, קולות, חיוג חוזר …..תביא להשעיית התלמיד למספר ימים. כמו כן יוזמן התלמיד לשיחה עם מנהל בית הספר. חל איסור מוחלט על צילום או הקלטה של שיעור ללא אישור מפורש של המורה המלמד. הפרה של הנחייה זאת תטופל בחומרה רבה על ידי מנהל/ת החטיבה ו/או מנהל בית הספר. 1.6.5 כבוד המורה 1.6.5.1 קבלת מורה לכיתה יש לקבל את פני המורה בתחילת השיעור בקימה. בכניסת מנהל הכפר, מנהל ביה"ס ומפקח/ת לכיתה יש לכבדם בקימה גם במהלך השיעור. דרכי טיפול ותגובה א. שיחת בירור עם התלמיד ויידוע המחנך. ב. יידוע ההורים, במידה והדבר נעשה באופן שיטתי ורישום במשו"ב בסעיף התנהגות. ג. עבודה בנושא קבלת סמכות. 1.6.5.2 הפרעה בשיעור תלמיד המפריע להתנהלות תקינה של שיעור אינו מכבד את עצמו, את חבריו הלומדים עימו, את המורה המלמד ומגלה חוסר אחריות לסביבה. ניהול תקין של שיעור מותנה בשמירה על העקרונות הבאים: -תרבות שיחה והתנהגות נאותה (בכללה אי פטפוט) -שימוש נכון בציוד לימודי (ספרים, מחברות, כלי כתיבה וכדומה) - אסורה לעיסת מסטיק בהלך השיעור. דרכי טיפול ותגובה (בפעם הראשונה) א. זימון התלמיד לשיחה עם מחנך הכיתה. ב. יידוע ההורים ג. רישום הפרעה במשו"ב במקרה של הפרעה מתמשכת שמקשה על ניהול תקין של השיעור, התלמיד יישלח לחדר מנהל החטיבה או מנהל בית הספר. דרכי טיפול ותגובה (בפעם השנייה) א. זימון התלמיד לשיחה עם רכז/ת השכבה או מנהל החטיבה. ב. זימון ההורים לשיחה ג. רישום הפרעה במשו"ב דרכי טיפול ותגובה (בפעם השלשית) א. זימון ההורים לשיחה אצל מנהל בית הספר. 1.6.5.3 ניקיון, סדר תלמידי ביה"ס חייבים לשמור עלהניקיון והסדרה ביה"ס. תלמיד שילכלך את בית הספר יטופל במלוא החומרה ע"י מחנך הכיתה, מנהל/ת השכבה ובתאום עם הנהלת ביה"ס. האשמים ישאו בתשלום עבור הנזקים במידה ויהיו. יש להקפיד על ניקיון הציוד ורהיטי הכיתה וקירותיה. אין לקשקש ו/או לחרוט על רהיטי הכיתה. תלמיד שיכתוב על השולחנות ו/או הקירות ידאג לניקיונם. שיעור יחל רק בכיתה נקייה ומסודרת. יש להשליך את האשפה בפחי האשפה בלבד. חל איסור מוחלט להשליך אשפה מכל סוג על ריצפת הכתה, במסדרונות, על אדני החלונות או בחצר. האחריות לניקיון הכיתה ולסביבתה הקרובה (המסדרונות) מוטלת על כל תלמידי הכיתה. בסיום יום לימודים התלמידים מתבקשים לדאוג להרמת כסאות, לניקיון הלוח ולכיבוי האור. יש להשאיר את הכיתה נקייה ומסודרת על מנת לאפשר המשך ניקיון ע"י עובדי הניקיון. דרכי טיפול ותגובה כיתה שתושאר לא מאורגנת או שהכסאות שבה לא יורמו, לא תנוקה בסוף יום הלימודים. המורה לא יתחיל את השיעור אם הכיתה אינה נקייה. בתום יום הלימודים המורה יהיה אחראי על הרמת כיסאות וכיבוי האורות. תלמיד שימצא מלכלך את הכיתה, השכבה, או כל מקום אחר.. א. ינקה את אשר ליכלך ב. ישא בעוגש חינוכי על פי שיקול דעת צוות בית הספר. ג. במקרים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה בבית הספר. 1.6.7 הכנת שיעורי בית שיעורי הבית נועדו לתרגול הנושאים שנלמדו בכיתה או כהכנה לשיעור הבא. תלמיד שאינו מקפיד על הכנת שיעורי בית פעמיים במחצית באותו מקצוע: דיווח במשו"ב אי הכנת שיעורי בית. ב. .יופחתו לו 10 נקודות מציון התלמידות. (מתוך מרכיב התלמידות) ג. יידוע ההורים ורישום במשו"ב. ד. במקרים חוזרים ונשנים יוזמנו ההורים לשיחה 1.6.7 הנחיות למורים המשתמשים בחדרי מחשבים במעבדות ובחדרי הספח. יש להושיב התלמידים במקומות קבועים – מפת כיתה. יש לבקש מכל תלמיד להודיע על כל פגם, שבר או ליקוי במחשב שקיבל עם תחילת השיעור. בסיום כל שיעור המורה יעבור סביב המחשבים ויבקש לכבות את המחשב ולא את המסך אחרי שווידא שהמכשיר הוחזר תקין!! אין להכניס אוכל ושתייה לחדרי המחשבים ולמעבדות. אין להשאיר תלמידים בכיתות ללא השגחה. המורה/המדריך האחראי בכיתה ישגיח שהתלמידים ישאירו כיתה נקייה ומסודרת וכן שלא יקשקשו על שולחנות, קירות, ציוד וכיו"ב. אין לאפשר לתלמידים להשתמש בעמדה במרכז הכיתה – עמדת מורה אשר מחוברת למקרן. חדרי המחשבים משמשים ללימוד בלבד. אין לבצע התקנות של משחקים או תוכנות וגם לא להעביר דרך השרת למחשבים דבר הגורם לעומס ברשת משבש את פעילות השרת ומצריך ניקוי בתדירות גבוהה גם של המחשבים בכיתות וגם של השרת. אין לנתק או לחבר או להחליף ציוד בין המחשבים, במקרים רבים שתלמידים ניסו להחליף ציוד בכוחות עצמם נגרמו נזקים לציוד. במקרה של תקלה בציוד לפנות לאחראי המחשוב. אין לנתק שום חיבור חשמל ואסור להכניס שום מכשיר חשמלי לתקעים (כולל פלאפונים). בסיום יש לכבות את המחשבים לשים לב שהמחשב כבוי ולא רק המסך (לפי הנורה במארז) במקרים רבים תלמידים מכבים רק את המסך ומשאירים את המחשב דלוק כל היום והלילה, כמו כן לדאוג לכיבוי המקרנים, התאורה, ומערכת המיזוג.(המפסקים הלבנים בארון החשמל בכיתה) אין לנתק את החשמל בחדרי המחשבים (המפסקים השחורים חייבים להיות למעלה) כדי לא לפגוע בציוד ובקישור לאינטרנט. בחדרי המחשבים – ביציאה מהכיתה יש לסדר את הכיסאות במקומם כיסא אחד ליד כל מחשב והשאר מסודרים המרכז. 1.7 התנהלות מחוץ לתחומי בית הספר ובפעילות שאינה שגרתית. כל פעילויות הפנים והחוץ בית ספרית כגון: הטיולים, הסיורים, ההצגות הם חלק מתכנית הלימודים, ולכן על התלמיד להיות נוכח בהן. - במהלך הפעילויות על התלמיד לנהוג על פי התקנון על כל סעיפיו. - על התלמיד להישמע להוראות המורים והמלווים כולל מדריכים שאינם מצוות בית הספר. - תלמיד ישוחרר מפעילות זו על סמך המלצה רפואית או אישור הורים. -תלמיד רשאי להיעדר באישור הורים מיום של"ח פעם אחת בשנה לכל היותר. דרכי טיפול ותגובה א. שיחה עם התלמיד ודיווח להורים ב. על כל הפרה של התקנון במהלך הטיול יופעל שיקול דעת הצוות המלווה ותתקבל החלטה בהתאם לתקנון. תיתכן השעיה מפעילויות חברתיות במהלך הטיול, כגון: מסיבות, פעילות ערב וכדומה. ג. במקרים של הפרה חמורה של התקנון- התלמיד יוחזר לבית הספר לאלתר. הורי התלמיד יחויבו בעבור עלות הנסיעה ותמנע מהתלמיד השתתפות בפעילות חוץ בית ספריות עתידיות על פי שיקול הנהלת בית הספר. (תלמיד שיציאתו הנה בהתני, על הוריו להפקיד צ'יק ביטחון בבית הספר הצ'ק ישמש להחזרת התלמיד מהטיול). ד. הסמכות בנוגע לטיפול בתלמיד במהלך הטיול תהיה של אחראי הטיול בשטח. ה. במידה ותלמיד יגרום נזק לרכוש במהלך הטיול, התלמיד יישא בתשלום. 2. הופעה הולמת אין להגיע לבית הספר בכפכפים, נעלי אצבע, גופיות, חולצות בטן, מכנסונים (מינימום עד לגובה הברך). אין להגיע עם מכנסיים קרועים. בנות, חצאיות עד גובה הברך לפחות. 2.1 תלבושת בית ספרית -על התלמיד להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה: בקיץ – חולצת טריקו חלקה בצבע אחיד בלבד עם סמל ביה"ס מודפס על גבי החולצה. החולצה תהייה שלמה לחלוטין. בחורף- הבגד העליון אותו לובש התלמיד יישא את סמל בית הספר (למעט מעיל).זה כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, סווטשירט או קפוצ'ון חלק בלבד. - בימים בהם מזג האוויר צפוי להתחמם מומלץ לתלמיד להגיע בבגד עליון עם סמל בית הספר ומתחת חולצת טריקו עם סמל בית הספר. -חובת ההופעה בתלבושת ביה"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה לאורך כל שעות השהייה בביה"ס ובפעילויות מחוץ לבית הספר. -ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובשבועות יתבקשו התלמידים להגיע בחולצה לבנה לבית הספר. -האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד ועל הוריו. דרכי טיפול ותגובה תלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה ללא תלבושת מתאימה. א. התלמיד יופנה לרכז/ת השכבה או למנהל/ת החטיבה ובהתאם לצורך למנהל בית הספר. ב. תלמיד שחולצתו תימצא בתיקו, לא יורשה ללמוד באותו יום. במידת הצורך יינקטו סנקציות נוספות, עפ"י שיקול הצוות החינוכי ובכפוף לחוזר מנכ"ל. הופעה חיצונית הולמת אין להגיע לבית הספר עם שיער בצבעים לא טבעיים ולא בתספורת מוהיקנית. אין להגיע עם פירסינג מכל סוג לבית הספר. ניתן להגיע עם עגיל שאינו צמוד אוזן. 3. בחינות וציונים הציון מבטא את הישגי התלמידים לאורך כל תהליך הלמידה. בתחילת השנה יקבלו התלמידים נוסחה המפרטת את מרכיבי הערכה בכל מקצוע: מבחנים, בחנים, עבודות וכדומה. הערכת מורה: כוללת 20%, מתוכם 10% שיעורי בית ו-10% תפקוד שוטף (יחס למקצוע, ציוד, השתתפות וכדומה). יתר המרכיבים מבחנים, בחנים ועבודות ייעשו בצוותי המקצוע, וזאת על פי תאום עם רכז/ת המקצוע. 3.1 סוגי בחינות (מבחן, בוחן, מבדק, עבודה או הערכה חלופית) - חובה לענות על כל מבחן/ בוחן / מבדק או עבודה בעט בלבד. כתיבה בעיפרון תשלול מהתלמיד את זכות הערעור. מבחן המבחן כולל חומר שנלמד במהלך תקופה ארוכה. - יש להגדיר את נושאי הבחינה בצורה מפורטת, עד שבוע לפני מועד המבחן. -המבחנים מתקיימים על פי לוח מבחנים מסודר, באחריות רכז/ת השכבה או מנהל החטיבה ומתפרסם בתחילת כל רבעון במשו"ב ובלוח הכיתתי. - על המורה מוטלת החובה להחזיר את המבחנים מתוקנים בכל המקצועות עד שבועיים מיום המבחן. - המבחן ייבדק על-פי מחוון שהוכן מראש ע"י הצוות המקצועי. - בצד כל שאלה יופיע הניקוד הניתן עליה. - בכל שבוע לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים ו/או בחנים. - לא יתקיימו באותו יום מבחן ובוחן או שני מבחנים או שני בחנים. בוחן מכיל נושאים שנלמדו במהלך שיעור עד שלושה שיעורים אחרונים או בסיום פרק, יצירה נושא. - יש להודיע מראש על קיום בוחן לפחות שלושה ימים קודם. בחנים לא יופיעו בלוח מבחנים אך ייעשו בתיאום עם רכזת השכבה או מנהל/ת החטיבה. מבדק מכיל נושא הנלמד בשיעור אחרון בלבד. אין חובה להודיע מראש על קיומו. עבודות / הערכה חלופית יוחזרו עד שבועיים. איחור של תלמידים בהגשת עבודות- כל יום איחור יפחית 5 נקודות מהציון. לא יתקבלו עבודות לאחר 4 ימי איחור. 3.2 ערעור על ציון תלמיד המעוניין לערער על ציון מבחן/ בוחן /מבדק/ עבודה יגיש את ערעורו המנומק בכתב למורה המקצועי בצרוף המבחן המקורי. - הערעור יוגש בכתב תוך שבוע מקבלת המבחן/ בוחן /מבדק/ עבודה. בתום השבוע לא יתקבלו ערעורים. במידה והערעור נדחה, יפנה בכתב לרכז/ת המקצוע ואם יידחה שוב הערעור, יפנה בכתב לרכזת הפדגוגית ולמנהל בית הספר. 3.3 טוהר בחינות טוהר בחינות – שמירה על כללי הבחינה: א. במהלך הבחינה יש להקפיד שקט מירבי כדי לאפשר לכלל הנבחנים את מידת הריכוז המירבית. כל דיבור ייחשב להעתקה. ב. אין להכניס לכיתה חומר עזר: ספרים, מחברות, פתקים ("שליפים"), למעט חומר עזר שהותר. ג. אין לדבר במהלך הבחינה בפלאפון או לפתוח את התיק. אין יציאה לשירותים במהלך הבחינה. ד. אין להוציא, להשתמש במכשיר טלפון בעת בחינה מכל סיבה. חובת התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות וכל הפרה של אחד הכללים תחשב להעתקה בבחינה. דרכי טיפול ותגובה תלמיד שיימצא מפר את אחד מכללי טוהר הבחינה: א. פסילת הבחינה ורישום במשו"ב ציון 1. ב. זימון ההורים ליידוע. ג. התלמיד יחויב להגיש עבודה בנושא "טוהר הבחינות" + רישום הערה בתעודה. ד. לא תינתן אפשרות למועד ב'. 3.4 מועדי ב' בחינות מועד ב' מתקיימות ארבע פעמים בשנה, בסיום כל רבעון, ביומיים מרוכזים, בסיום יום הלימודים ובפרסום מוקדם המודיע על קיומם. מי רשאי לגשת למועד ב'? א. תלמיד הנעדר מבחינה במועד א' באופן מוצדק, זאת עם הגשת אישורים מתאימים תוך שבוע מיום חזרתו לבית הספר. ב. תלמיד המבקש לתקן/ לשפר את ציונו, וזאת בהתאם לשיקול דעת המורה המקצועי ובהסכמתו. מורה מקצועי רשאי שלא לאשר לתלמיד להבחן במועד ב באחד מהמקרים הבאים: התלמיד מרבה להעדר מהשיעורים הסדירים. התלמיד מרבה להעדר מבחינות במועדי א'. התלמיד אינו מתפקד היטב בשיעורים, מזלזל, נעדר ללא סיבה מוצדקת ואינו ממלא חובותיו כתלמיד במקצוע הבחינה. תלמידי ז'-ח' רשאים לגשת למועד ב' אחד בכל מחצית. תלמידי ט'- רשאים לגשת לשני מועדי ב' בכל מחצית. - הציון השני (כלומר, הציון של מועד ב') ייחשב לציון הקובע. - במקרים חריגים (של מחלה או אשפוז ממושך) יאושרו למעלה ממועד אחד או שניים, וזאת על פי החלטת רכז/ת מקצוע: מדעים, מתמטיקה הבעה, אנגלית. במקצועות אחרים על פי החלטת רכז/ת השכבה. - הערות מבית הספר מפאת פעילות בית ספרית לא תיחשב למניין הזכות להיבחן במועד ב'. מועד ב' יהיה דומה ברמתו ובהיקפו למועד א' ובכל מקרה לא יהיה קל יותר. ציון הגשה לתלמידים שלומדים בקבוצת תגבור – תגבור חטיבה עליונה קבוצת תגבור – קבוצה לתגבור לימודי בהיקף שעות משתנה, נפתחת ביוזמת ביה"ס, בדרך כלל מלמד בה מורה מביה"ס והיא מיועדת אך ורק לתלמידי בית הספר. תלמיד שלומד בקבוצת תגבור במקביל ללימודים, ולכל אורך השנה, הציון בקבוצת התגבור ישוקל עם הציון הניתן ע"י המורה המקצועי בכיתה. על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה הן בכיתה והן בקבוצת התגבור. תיקון ציונים במקצועות שאינם לקראת בחינות בגרות תלמיד הלומד בכיתה י' או יא' ומקבל ציון שנתי שלילי במקצוע שלימודו מסתיים, יגיש בקשה לכתיבת עבודת תיקון ציון לצורך קבלת זכאות לתעודת בגרות. את הבקשה יש להגיש לרכז/ת הפדגוגית בתיכון או לרכז/ת הבגרויות. דגש על מקצועות כמו: מבוא למדעים, השכלה כללית חנ"ג וכדו' 4. מילוי מקום מילוי מקומם של מורים חסרים הוא חיוני מאוד כדי למנוע "שעות חופשיות" וכדי לשמור על אווירת לימודים נאותה. עפ"י הנחיות משרד החינוך, אין לאפשר "שעות חופשיות". אי לכך, בהיעדרותו של מורה, יגיע לכיתה מורה אחר במקומו. על התלמידים להיות נוכחים בשיעור זה עפ"י הכללים ולבצע את המטלות הנדרשות. חובה על המורה הנעדר לדאוג לעבודה חלופית המשמשת כתרגול ולא כהקנייה של נושא חדש.. שיעורי חנ"ג: ההשתתפות בשיעורי חינוך גופני הנה חובה. על פי מבנה הזכאות לתעודת בגרות בחינוך גופני תלמיד חייב לסיים בציון עובר כל שנת לימודים בחטיבה העליונה. הופעה לשיעור חנ"ג בתלבושת ספורט מלאה: בנים-חולצת טריקו,מיכנס ספורט גמיש ללא רוכסן וכפתורים נעלי ספורט. בנות-חולצת טריקו+טייץ ללא רוכסן וכפתורים(אסור להגיע עם גופיה וחולצת בטן) ניתן לבוא בשורט קצר עם גומי תלמיד ללא תלבושת ספורט,לא ישתתף בשיעור חובה לאסוף שיער בגומיה, אין להתאמן עם תכשיטים ארוכים,אסור להתאמן עם מסטיק בחורף-אימונית (טרנינג),אין לבוא עם סוודרים,סריגים וכדומה תלמיד שלו בעיות רפואיות,נדרש להציג אישור רפואי תלמידים הפטורים משיעור מעשיים עליהם להגיש עבודה בכתב,להיבחן בע"פ ולקבל ציון על העבודה הציון על העבודה יהווה ציון בחינוך גופני. בחטיבה העליונה יהווה חלק מהזכאות לתעודת בגרות. ערב הורים בערב ההורים התלמיד והוריו מקבלים מן המחנך מידע והערכה על הישגיו הלימודיים והחברתיים ועל התנהגותו ותפקודו של התלמיד בביה"ס. ההורים והתלמידים יוכלו לפנות גם אל המורים המקצועיים לקבלת מידע. תלמיד, שנבצר מהוריו להגיע ליום הורים, יביא אישור מהוריו וידאג לתאם עם המחנך מועד אחר לקבלת ההורים. שעות קבלה למנהל, לחברי ההנהלה, לכל מורה ולכל מחנך יימסרו להורים באסיפות הורים כיתתיות בראשית השנה. בערב זה יופנו תלמידים והוריהם לשיחה עם מורים מקצועיים שיבקשו זאת. כמו כן, תלמיד יוכל לבקש לשוחח עם הוריו עם מורה מקצועי. מורה מקצועי שהנו מחנך בבית הספר יוכל לזמן הורים שאינם הורים בכיתת החינוך שלו בתחילת הערב או בסיומו. כמו כן, ניתן לזמן הורים במועד אחר קרוב ככל האפשר לערב ההורים. פעילויות קהילתיות כל תלמיד הלומד בשכבות י'-י"א - י"ב מחוייב לפעול במסגרת פרויקט מעורבות בפעילות קהילתית חברתית קהילתית וצמיחה אישית כחלק מחובת הזכאות לתעודת הבגרות - בהתאם לדרישות הרפורמה - " ישראל עולה כיתה" החובה הראשונה תהיה במסגרת העבודה בכפר. אנו רואים בעבודת התלמידים בכפר עניין ערכי ראשון במעלה. תלמידים שבשל עומס השעות בבית הספר לא יכולים לבצע את חובתם בבית הספר יוכלו לעשות זאת במסגרת התנדבותית חלופית מחוץ לכפר באישור רכזת המעורבות החברתית ומנהלת החטיבה העליונה. בכיתה י' על כל תלמיד להגיש עבודה בנושא הפעילות הקהילתית בה השתתף. כללי בטיחות חובה על כל באי בית הספר לפעול למען בטיחותם של כל באי בית הספר.! יש להימנע מטיפוס על מעקות, שערים, חלונות, גדרות. יש להמנע ממשחקים עם מכשירי חשמל שונים או חפצים שעלולים לסכן את הזולת, כגון חפצים חדים, ספריי קצף, חומרים כימיים ועוד. יש להימנע מהשלכת חפצים בין ביד ובין אחרת. הימנע מריצה פרועה שעלולה להסתיים בפגיעה. הנכם מתבקשים לדווח על כל מפגע בטיחותי בבית הספר. ביטחון בביה"ס בשער ביה"ס מוצב שומר מקצועי. השומר בשער אחראי על בדיקת הנכנסים לביה"ס והיוצאים ממנו. אין להזמין אורחים לכפר ללא אישור כתוב של מנהל הכפר, הפנימיה או בית הספר. יש לכבד את השומר בשער ולהישמע להוראותיו. אתר ביה"ס והמשו"ב התלמידים מתבקשים להיכנס לאתר ביה"ס ולמשו"ב מדי יום. באתר ובמשו"ב ימסרו, הודעות וחומרי למידה לפי מקצועות הלימוד. כתובת אתר בית הספר http://www.kefarsilver.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp כתובת המשוב https://web.mashov.info/students/login

 
 
מידע והרשמה
טכנולוגיה פוגשת פדגוגיה - M-21
עושים חינוך
נזכור
על זו גאוותנו
חדשות סילבר
עושים תרבות
נוהל תקשורת עם הורים
ועד הורים
מגמות הלימוד
הספריה
חינוך חברתי
חטיבת הביניים
מעורבות חברתית
ספורט בכפר
מסלולי לימוד
למידה בשעת חירום