יום ה', ב’ בסיון תשפ”א
דף הבית מרחבי למידה מעורבות חברתית למידה בחירום רישום תשפ"ב הרשמה מקוונת יצירת קשר
משק חקלאי, פנימייה ובית ספר הם שלושת עמודי חינוך שנותנים לתלמידינו ידע וכיילים לבניית אישיות וכיוון להמשך החיים לאחר יב שנות לימוד

דבר המנהלאוסקר קוטנובסקי כלליהעבודה במשק החקלאי הינה חלק מתוכנית הלימודים המאפיינת את "כפר סילבר", ועל-כן מהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של התלמיד הלומד בבית ספרנו. בעבור חלק מהתלמידים מאפשר השילוב בין לימודים עיוניים ועבודה מעשית למידה יישומית ואינטגרציה בין מקצועות שונים.כלל תלמידי בית הספר מחויבים ביום עבודה אחד בשבוע על פי מערכת השעות הבית ספרית. כמו כן מחויבים תלמידי ט' –יא גם בשבוע עבודה אחד במהלך חופשת הקיץ.הנוכחות בימי העבודה בכל עונות השנה הינה חובה. אנו מאמינים כי תלמיד העובד ולומד במסגרת זו סופג ערכים חינוכיים חשובים: הוא רוכש מיומנויות עבודה, מתנסה בהשתלבות במערך עבודה ובעבודת צוות ומפנים את ערך השמירה על איכות הסביבה. בד בבד, מזמן יום העבודה הזדמנות נוספת, שונה במהותה, הן להכיר את האחר והן לתת ביטוי ליכולת ולעניין אישיים. אנו מבקשים להביא לידיעת התלמידים והוריהם כי במשק בית הספר מתקיימת פעילות לימודית / חינוכית / משקית, ענפה ביותר. מדי שנה מתבצעים ניסויים רבים בענפי החי והצומח במשק, ומרביתם מסתיימים בעבודות גמר / פרסומים או פרויקטים אישיים. עבודה בענפיםיום העבודה בענפים מחולק לעבודה מעשית וללימודים עיוניים:עבודה מעשית מלווה בהדרכה של מרכז הענף, והיא כוללת שיחת בוקר לקביעת מטלות יומיות, הדרכה עיונית ומעשית. מעת לעת רשאי מרכז הענף לבדוק את ידיעותיו של התלמיד ע"י מבדקים, ואלה ישמשו אותו בבואו להעריך את ציוניו של התלמיד בסוף המחצית. חקלאות בארץ =בטחון תזונתי למדינת ישראל

 
 
מידע והרשמה
טכנולוגיה פוגשת פדגוגיה - M-21
עושים חינוך
נזכור
על זו גאוותנו
חדשות סילבר
עושים תרבות
נוהל תקשורת עם הורים
ועד הורים
מגמות הלימוד
הספריה
חינוך חברתי
חטיבת הביניים
מעורבות חברתית
ספורט בכפר
מסלולי לימוד
למידה בשעת חירום